Tin tức

ĐỂ VIRAL VIDEO TRỞ NÊN VIRAL

27/07/2018

Bất kì một chuyên gia marketing nào cũng muốn video của mình được lan truyền, điều đó đồng nghĩa với việc thương hiệu của họ được nhiều người biết hơn.

Sử dụng 6 vũ khí gây ảnh hưởng của Robert. B Cialdini để xây dựng hình ảnh thương hiệu

27/07/2018

Tác giả Robert B. Cialdini có cuốn sách về thuyết phục rất nổi tiếng là “Những đòn tâm lý trong thuyết phục”, chia sẻ những bí quyết để một người gây ảnh hưởng với những người xung quanh

    Tham khảo