Thông tin xuất hoá đơn


Tên Công ty: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GOLDEN A
Mã số thuế: 0313269048
Địa chỉ: 220/57/5 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Bình
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Email: [email protected]
Số điện thoại liên hệ: 0935.030.269
Tên Công ty: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG JANUS
Mã số thuế: 0314684512
Địa chỉ: 361/19 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Email: [email protected]
Số điện thoại liên hệ: 0935.030.269
Tên Công ty: CÔNG TY TNHH JINGO
Mã số thuế: 0315228777
Địa chỉ: 93/4 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam Email: [email protected]
Số điện thoại liên hệ: 0935.030.269